OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Dane osobowe

POBIERZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH PODCZAS REALIZACJI ZADANIA
 
Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez SP ZOZ Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w związku z realizacją zadania pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób w wieku 50+ z zakresu aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości zdrowotnych” w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
 
I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 78, adres e-mail: sekretariat@coms.pl, numer telefonu 223558605, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220245, numer NIP: 526-17-23-881, REGON: 000289259, (dalej: COMS).
 
II. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, czyli Twoja zgoda, wyrażona pisemnie w chwili przystąpienia do programu.
 
III. JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
 
COMS jako Administrator będzie przetwarzał Twoje dane w zakresie: 
- imienia i nazwiska, 
- roku urodzenia, 
- numeru telefonu kontaktowego, 
- adresu e-mail. 
 
IV. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
 
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji szkolenia, jego monitoringu, kontroli, ewaluacji i sprawozdawczości. 
 
V. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE.
 
Twoje dane osobowe możemy przekazywać Ministerstwu Zdrowia – podmiotowi finansującemu szkolenia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
 
VI. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA.
 
Osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:
• dostępu do powierzonych danych osobowych,
• ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie,
• trwałego usunięcia,
• ograniczenia przetwarzanych danych,
• przeniesienia powierzonych danych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
• prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
VII. PRZEZ JAKI OKRES CZASU PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE.
 
Dane osobowe przechowujemy do czasu wypełnienia zobowiązań COMS wynikających z umowy na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.